Menu

Michele Campanella
Workshop

ve spolupráci s Italským kulturním institutem, Akademií Ivana Moravce a Akademií múzických umění v Praze

1 | 4 | 2022 | 09:00

Mistrovské kurzy

HAMU - 9:00-12:00 Galerie I 17:00-20:00 Sál Martinů

PMP Friends: registrace na info@pmpif.org

Michele Campanella je považován za jednoho z předních interpretů Liszta. Je troj- násobným vítězem ceny Grand Prix du Disque, kterou uděluje Hudební akademie Franze Liszta v Budapešti, a získal také Lisztovu nejvyšší medaili (kterou mu udě- lila maďarská vláda) a medaili spolku American Liszt Society. O Campanellově od- danosti a náklonnosti k Lisztovi svědčí jeho nedávná nahrávka 12 Transcendental Studies (12 Transcendentálních etud), která představuje první část plánovaného setu 12 CD věnovaného dílu skladatele, jakož i skutečnost, že při příležitosti oslav 200 let od Lisztova narození v roce 2011 zasvětil veškeré své hudební počiny, ať už jako klavírista nebo dirigent, právě tomuto skladateli. Campanella rovněž vydal o Lisztovi knihu (My Liszt: Thoughts of an Interpreter). Tato mimořádná synergie skladatele a interpreta je příběh o vášni, která se v klavíristovi probudila už ve věku 14 let, kdy poprvé začínal pronikat do Lisztových skladeb.

Za svou dlouhou a úspěšnou kariéru měl Campanella možnost spolupracovat s těmi nejlepšími dirigenty (Claudio Abbado, Charles Mackerras, Zubin Mehta, Esa-Pekka Salonen) a předními světovými orchestry. Je rovněž ředitelem neapol- ského festivalu Maggio della Musica a pronikl už i do jazzových vod: se saxofo- nistou Javierem Girottem vydal dvě alba, na kterých se oba muzikanti pouští do improvizací na skladby Ravelovy, Debussyho a Rachmaninovovy.