MENU

Galakoncert k Roku České hudby

2131
0

Vstupné jednotné – 280 kč sleva pro seniory a studenty 50% Předprodej: Ticketpro, Ticketportal, Via Musica Program: Smetana, Dvořák, Martinů, Kabeláč JOSEF ŠPAČEK Josef Špaček, koncertní mistr České filharmonie a vítěz světové houslové soutěže Michaela Hilla na Novém Zélandě v roce 2009 patří bezpochyby k nejvýraznějším představitelům mladé české houslové generace. Od svých šesti let se začal věnovat hře na housle. Jeho prvními kantory byli Hana Metelková, Pavel Prantl a Jaroslav Foltýn. Již po druhém roce na Pražské konzervatoři byl přijat na prestižní školu Curtis Institute of Music ve Philadelphia, kde studoval v letech 2004-2009 u prof. Idy Kavafian, v letech 2004-2006 ve třídě Jaimeho Lareda, v roce 2007-2008 u prof. Shmuela Askhenasiho. Od svých 13 let se zúčastnil též mnoha hudebních houslových kurzů pod vedením Stephena Shippse, R. Ricciho, Milana Vítka, Václava Hudečka a Bohuslava Matouška. Josef Špaček se také intenzívně věnuje komorní hudbě, kterou studoval pod vedením Pamely Frank, Josepha Silversteina a Stevena Tenenbauma. V květnu 2009 Josef  dokončil svá studia na Curtis Institut of Music ve Philadelphii. V roce 2011 absolvoval svá magisterská studia na Juilliard school v New Yorku, kde studoval ve třídě Itzhaka Perlmana. Zvítězil v mnoha národních a mezinárodních soutěžích. Součástí 1. ceny na soutěži Michaela Hilla na Novém Zélandě bylo pozvání k nahrávce sólového CD v Londýně pro firmu Naxos a uspořádání měsíčního turné po Novém Zélandě v červnu 2010 a v Austrálii v roce 2011. V roce 2008 získal 3. cenu a cenu poroty mladých na mezinárodní soutěži Carla Nielsena v Dánsku. V roce 2005 jako vítěz houslových kurzů Václava Hudečka obdržel mistrovské housle od Martina Petlacha. V roce 1999 získal 1. cenu a titul absolutního vítěze na Kociánově mezinárodní houslové soutěži. Již od dětství účinkoval na mnoha koncertech a festivalech. Sólově vystupoval s Philadelphia Orchestra, Českou Filharmonií, Pražskou komorní Filharmonií, Auckland Philharmonia Orchestra, Filharmonií Hradec Králové, Českým komorním orchestrem, Filharmonickým komorním orchestrem, Filharmonií Bohuslava Martinů, Komorní filharmonií Pardubice, Ruským komorním orchestrem St. Petersburg, L´orchestre de Chambre de Geneve, Symphony in C, Kansas City Symphony, Filharmonií Brno a spolupracoval s dirigenty jako Christoph Eschenbach, Jiří Bělohlávek, Manfred Honeck, Ondrej Lenárd, Roy Goodman, Ondřej Kukal, František Preissler, Jaroslav Krček, Jakub Hrůša, Andreas Weiser, Juri Gilbo, Simon Gaudenz, Rossen Milanov, Asher Fish, Aleksandr Marković aj. TOMÁŠ JAMNÍK Tomáš Jamník je český violoncellista. V roce 2006 se stal vítězem 58. mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro. V roce 2011 se stal finalistou a držitelem zvláštní ceny na soutěži Pierre Fourniere Award v Londýně. Tomáš Jamník začal hrát na violoncello v pěti letech u profesora Mirko Škampy. Později pokračoval ve studiu na hudebním Gymnáziu Jana Nerudy v Praze pod společným vedením Mirko i Martina Škampy. Stal se úspěšným absolventem pražské Akademie múzických umění ve třídě Prof. Josefa Chuchro a svá studia završil na Hochschule für Musik und Theater v Lipsku u Prof. Peter Brunse a na Univesität der Künste v Berlíně u Prof. Jens Peter Maintze. V letech 2010 až 2012 byl členem Karajanovy akademie v Berlíně. Jako stipendista pod vedením Sira Simona Rattla absolvoval mnohé koncerty jako člen Berlínské filharmonie a účastnil se komorních recitálů.  V současné době píše Tomáš Jamník disertační práci na téma Dvořákových violoncellových koncertů na pražské HAMU a od roku 2013 je asistentem Jense Petera Maintze na berlínské Univesität der Künste. Je často zván jako sólista k renomovaným orchestrům. V roce 2010 debutoval s Pražskou komorní filharmonií s Schumannovým violoncellovým koncertem pod taktovkou dirigenta Jakuba Hrůši. V roce 2012 debutoval s Českou filharmonií a dirigentem Eliahu Inbalem s týmž programem. Pravidelně hostuje u Komorní filharmonie Pardubice, Moravské filharmonie Olomouc a dalších českých předních těles. Vystoupil též v Izraeli (Jerusalem Symphony Orchestra), New Yorku (Orchestra of the Southern Finger Lakes) či Španělsku (Orquesta de Córdoba, Orquesta Sinfónica de Elche). V listopadu 2013 absolvoval sólové turné s Dvořákovým violoncellovým koncertem po šesti japonských městech za doprovodu Filharmonie Brno a dirigenta Leošem Svárovského. Tomáš Jamník je též vyhledávaným komorním partnerem. V uplynulé sezóně vystoupil s Magdalenou Koženou v Barbican hall v Londýně a s Pavel Haas Quartet v Reggio Emilia v Itálii. Je dlouhodobým členem klavírního Dvořákova tria s houslistou Janem Fišer a Ivo Kahánkem. JAN BARTOŠ Jan Bartoš patří k nejvýraznějším představitelům mladé generace pianistů. Je držitelem prestižních ocenění a stipendií Ministerstva kultury ČR, Rucorva Trust Award v Holandsku a Schimmel Prize v Německu a vítězem mnoha zahraničních soutěží, mj. čtyř soutěží v New Yorku – Mieczyslaw Munz Competition, Zaslavsky-Koch Competition, American Protégé a Peter S. Reed Award, dále Rotary Musikforderpreis v německém Norimberku a Concertino Praga v České republice. V květnu 2013 provedl Mozartův Koncert pro klavír a orchestr d moll s Českou filharmonií pod taktovkou Jiřího Bělohlávka ve Dvořákově síni Rudolfina. V červnu 2013 byl sólistou České filharmonie během benefičního koncertu na podporu lidí zasažených povodněmi, který proběhl v přímém přenosu České televize a Českého rozhlasu ve Dvořákově síni Rudolfina. Jan Bartoš pocházi z hudební rodiny, na klavír začal hrát v pěti letech. Ve svých čtrnácti letech debutoval pod záštitou Josefa Suka ve Dvořákově síni Rudolfina, kde přednesl s Jiřím Bělohlávkem a Pražskou komorní filharmonií Mozartův Klavírní koncert A-dur. Jan Bartoš je absolventem Hudební školy hl.m. Prahy, Gymnázia Jana Nerudy s hudebním zaměřením a Akademie múzických umění v Praze, kde studoval pod vedením Martina Ballýho a Miroslava Langera. V roce 2005 získal stipendium na Královské konzervatoři v Amsterdamu a o tři roky později obdržel granty Ministerstva kultury ČR, HAMU a TV Nova, určené ke studiu ve Spojených státech amerických. V letech 2008-2009 byl stipendistou na Manhattan School of Music v New Yorku ve třídách Zenona Fishbeina a Jamese Tocca. Na této škole se také intenzivně věnoval komorní hudbě pod vedením členů smyčcových kvartet Emerson a Juilliard. Svá postgraduální studia v USA zakončil na University of Cincinnati College-Conservatory of Music. V letech 2011-2013 studoval v rámci doktorandského studia na Akademii múzických umění ve třídě prof. Ivana Moravce.