MENU

ALFRED BRENDEL – Mezi děsem a smíchem

2126
0

Legendární Alfred Brendel uvádí přehlídku světové kinematografie 31.3. – 7.4. 2014 Jeden z nejvýznamnějších hudebníků 20. století, rakouský pianista Alfred Brendel vyniká i jako básník, esejista a filmový znalec. V Praze koncertoval mnohokrát, naposledy jsme ho viděli minulý rok díky pozvání Prague Music Performance i v jiné roli: na dvou přednáškách představil své dvě knihy O hudbě Abeceda pianisty od A do Z. Jeho vážný i nevážný vhled do světa hudby se setkal s mimořádným ohlasem u laické i odborné veřejnosti.

Tentokrát přijíždí do Prahy uvést své nejoblíbenější filmy. Přehlídku, která se uskuteční v kině Ponrepo, nazval Mezi děsem a smíchem (“Between Dread and Laughter“). Groteskno, humor, děs a hrůza – spojení mistrovství předních světových filmařů s postřehy legendárního hudebníka je něco, co zatím zažila pouze Vídeň. Teď má tu čest i Praha. Alfred Brendel je znalcem tvorby Jana Švankmajera a nesmírně oceňuje jeho spolupráci se Zdeňkem Liškou. Svoji pražskou přehlídku zahájí právě jeho filmy. V dalších dnech Brendel představí a uvede klasická mistrovská díla Bustera Keatona, Luise Buñuela, Carlose Saury, Woodyho Allena, Lindsaye Andersena a dalších. Pořádá Prague Music Performance ve spolupráci s Národním filmovým archivem a Rakouským kulturním fórem. Akce proběhne pod záštitou J. E. p. Dr. Ferdinanda Trauttmansdorffa, velvyslance Rakouské republiky. SEZNAM FILMŮ: Kino Ponrepo. Praha 1, Bartolomějská 11. Předprodej: kino Ponrepo pondělí 31/3 17.30

Slavnostní zahájení přehlídky 18.00  Jan Švankmajer: výběr Alfreda Brendela ČSR 1964–71 / 50 min 20.00 Charles Chaplin: Světla velkoměsta USA 1929 / 87 min úterý 1/4 17.30 Georg Wilhelm Pabst: Žebrácká opera Německo 1931 / 91 min 20.00 Buster Keaton: Překažené námluvy / USA 1920 / 15 min Buster Keaton – Charles F. Reisner: Plavčík na sladké vodě USA 1928 / 65 min středa 2/4 17.30  Tod Browning: Zrůdy USA 1932 / 56 min 20.00  Mark Kidel: Alfred Brendel – Člověk a masky Německo – Velká Británie 2001 / 70 min čtvrtek 3/4 17.30  George Cukor: Večeře o osmé USA 1933 / 103 min 20.00  Charles Chaplin: Monsieur Verdoux USA 1947 / 116 min pátek 4/4 17.30  René Clément: Zakázané hry Francie 1952 / 85 min 20.00  Karel Reisz: Morgan, případ zralý k léčení Velká Británie 1966 / 90 min sobota 5/4 17.30  Lindsay Anderson: Kdyby Velká Británie 1968 / 104 min 20.00  Víctor Erice: Duch úlu Španělsko 1973 / 92 min neděle 6/4 17.30  Carlos Saura: Starý dům uprostřed Madridu Španělsko 1976 / 102 min 20.00  Louis Malle: Šelest na srdci Francie 1971 / 120 min pondělí 7/4 17.30  Luis Buñuel: Tajemný předmět touhy Francie – Španělsko 1977 / 97 min 20.00  Woody Allen: Zelig USA 1983 / 71 min  

Alfred Brendel patří k nejvýznamnějším interpretům 20. století. Hru na klavír studoval u Edwina Fischera, Paula Baumgartnera a Eduarda Steuermanna. Má za sebou vyjímečnou meziná-rodní kariéru, v níž se již 60 let soustředí na interpretaci středoevropských skladatelů od Bacha po Schoenberga a také mnohých děl Ferenze Liszta. Je prvním pianistou, jenž nahrál kompletní klavírní dílo Ludwiga van Beethovena a významnou měrou se zasloužil o to, že se Schubertovy klavírní sonáty a Schoenbergův klavírní koncert staly součástí běžného klavírního repertoáru. Pravidelně koncertoval ve světových hudebních centrech a na festivalech s předními orchestry a dirigenty a jeho rozsáhlá diskografie jej činí jedním z nejuznávanějších současných umělců vůbec. Jako sólista završil svou koncertní kariéru 18. prosince 2008 s Vídeňskou filharmonií a tento koncert byl deníkem Daily Telepgraph zařazen mezi 100 nejvýznamnějších kulturních událostí posledního desetiletí. Kromě hudby je v popředí zájmu Alfreda Brendela literatura. Publikoval dvě knihy esejů – Knihu hudebních nápadů a myšlenek a O čem je hudba? Za tu druhu v roce 1990 obdržel ocenění Královské filharmonické společnosti. U příležitosti jeho 70. narozenin vyšla v lednu 2001 sbírka esejů pod názvem Alfred Brendel o hudbě.  Vydal také  tři svazky německy psané poezie, po nichž následovala další básnická sbírka Spiegelbild und schwarzer Spuk a mnoho básní přeložených do francouzštiny, italštiny a holandštiny. Dvě díla se pod názvem Jeden prst navíc a Klející dalamánky objevily v básnické edici nakladatelství Faber. Běžně je dostupná dvojjazyčná sbírka jeho sebraných básní (vyšla pod názvem Hra na lidství v nakladatelství Phaidon Press v r. 2010). V roce 2001 vyšla kniha rozhovorů s Martinem Mezerem nazvaná Nikdo než já; její anglická verze z roku 2002 má název Pod rouškou nařízení. Alfred Brendel přednášel a dosud přednáší, recituje svou poezii a učí mistrovské kurzy na festivalu v Salzburgu a Verbieru, ve vídeňské Musikverein a Konzerthaus, v londýnské  Wigmore Hall a na univerzitách a v koncertních sálech nějvýznamnějších německých a evropských měst. Učí v pařížské Cité de la Musique a jako hostující profesor v Cambridgi. Na severoamerickém kontinentě působí na Julliard School, na Newyorské univerzitě, v Berkeley, na McGill University v Montrealu, v Princetonu a na Yale. Obdržel čestné doktoráty na mnoha univerzitách včetně Oxfordu a Yale a v roce 1989 se mu dostalo i čestného ocenění Řádu Britského impéria. Od Berlínských filharmoniků obdržel v roce 1992 medaili Hanse von Bülowa a Vídeňská filharmonie mu v prosinci 1998 udělila čestné členství. V roce 2001 dostal cenu za Celoživotní úspěchy v oblasti vážné hudby na MIDEM v Cannes, dále Edisonovu cenu v Holandsku a také prestižní cenu “Beethovenův  prsten” od vídeňské Univerzity pro hudbu a interpretační umění. Je nositelem cen Leonie Sonningové, Roberta Schumanna, ceny South Bank Show pro interprety vážné hudby (2002), ceny Ernsta von Siemens (2004), benátské ceny “Život s hudbou” (2007), Karajanovy ceny (2008), ceny Praemium Imperiale z Tokya a ceny časopisu Gramophone za celoživotní zásluhy (2010).