MENU

přihláška & poplatky

Bez věkového limitu!

Pošlete následující dokumenty na e-mailovou adresu: info@pmpif.org

  • přihláška (stáhnout)
  • Webová stránka / YouTube odkaz nebo nahrávka mp3 audio (min. dvě skladby)
  • Doporučující dopis
  • foto
  • profesní životopis
  • registrační poplatek: 500 kč
Uzávěrka pro přihlášky 15. září 2016
Uzávěrka pro zaplacení kurzovného 30. září 2016
Kurzovné

Letní škola: 7500 kč

Workshopy a přednášky: 3800 kč